PERCO - Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia martxan