pulse aquí para ir al facebook del Ayuntamiento de Legazpi pulse aquí para ir al twitter del Ayuntamiento de Legazpi pulse aquí para ir a Youtube del Ayuntamiento de Legazpi pulse aquí para ir al flickr del Ayuntamiento de Legazpi pulse aquí para ir al instagram del Ayuntamiento de Legazpi

Ordenantzak

 

TRAMITATZEN ARI DIREN ORDENANTZAK (JENDAURREAN)

 


 

INDARREAN DAUDEN ORDENANTZAK

 

SAILA ORDENANTZA

Garapen Iraunkorra

 
  Papera eta deribatuak erosteko jarraibidea
  Euskal Herri administrazioak eta erosketa publiko etikoa. 
  Klima Aldaketaren aurkako ordenantza
Ekonomia eta Ogasuna   
  Ordenantza fiskalen testu bateratua
Euskara   
  Legazpiko udalerrian Hizkuntza Ofizialen erabilera arautzeko Udal Ordenantza
Gizarte Zerbitzuak   
  Etxez etxeko laguntza zerbitzua eta eguneko arreta zerbitzua arautuko dituen udal Araudia
  Legazpiko adinekoentzako udal ostatu-zerbitzuaren araudia 
 

Giza premia edo larrialdi egoeretarako udal etxebizitza erabiltzeko araudia

Akatsen zuzenketa

Hirigintza eta zerbitzuak   
 

Udal ordenantza, hiri-lurzoruan finkatutako bizitegi eremuetako lokalen erabilera aldatu eta horietan etxebizitzak egokitzeko jarduerak arautzeko

1- LEGAZPI-Lurzoruaren sailkapen-planoa

2- LEGAZPI-Baimentzeko edo debekatzeko baldintzen planoa

 

Aurretiazko jakinarazpenaren edo aitorpen arduratsuaren erregimenaren mende dauden jardueretako ondorengo esku hartze, kontrol eta egiaztapenerako udal ordenantza

 
  Bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzeko udal ordenanza erregulatzailea (2016 urtea)
  Ibiak arautzen dituen ordenantza
 

Edifizioetako kanpoko elementuen aldaketa arautzen duen ordenantza

1. aldaketa

2. aldaketa

  Autotaxi zerbitzuaren udal erregelamendua
  Hiritartu gabeko lurzoruan udal bideak babestu, defentsa eta zaintzeko ordenantza
 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioko Uren Ziklo Integralaren zerbitzuaren ordenantza

  Sasieta Mankomunitatea osatzen duten udalerrien esparruan etxe eta merkataritza hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza
 

Legazpiko Udalerriko urbanizazio, eraikuntza eta ingurumena, paisaia eta natura babestea arautuko duen ordenantza

14. artikuluaren aldaketa

  Udal etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantza
  Udal Kolunbarioa arautzeko ordenantza
Idazkaritza   
 
  Udal artxiboaren erregelamendua
  Legazpiko Udalerrian Hileta edo Omenaldi Zibilak egiteko ordenantza (2009 urtekoa)
  Legazpiko Udalerrian Hileta edo Omenaldi Zibilak egiteko ordenantzaren aldaketa (2016 urtekoa)
  Harrera Zibilen Udal Erregistrorako Araudia
  Espetxe-zigorrak Legazpiko herriaren alde lan eginez ordezkatzeko barne araudia
  Praktiketarako araudia
  Ohore eta Goraipamenetarako araudi berezia
  Gardentasunari, informaziorako sarbideari eta berrerabiltzeari buruzko ordenantza
Nekazaritza   
 

Hiritartu gabeko lurzoruan udal bideak babestu, defentsa eta zaintzeko ordenantza

           Landa bideen inbentarioa
 
 

Arrobi herri onurako mendian larratzea erregulatzen duen Ordenantza

Orokorra   
  Udalaren dirulaguntza emateko ordenantza
  Administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arauntzen duen Ordenantza
            Aldaketa puntuala
Udaltzaingoa   
  Alkatetzaren jarraibidea, udalerriko eremu jakin batzuetan ikuskizun publikoak baimentzeari buruzkoa
 

Estazionamendu arautua mugatzeko eta antolatzeko zerbitzu publikoa arautuko duen Ordenantza

  Legazpiko Udaltzaingoaren Araudia
  Animaliak edukitzeari eta babesteari buruzko duen Udal Ordenantza
  Legazpiko udaleko bidaiarien hiriko garraio publikoa arautuko duen erreglamendua
 

Kaleen Garbiketari buruzko Ordenantza

Kaleen Garbiketari buruzko Ordenantzaren 21. artikuluaren garapena

  Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza
  Hiriko bide publikoetan erabilerak, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautzeko udal ordenantza