Youtube Youtube

Ordenantzak

 

TRAMITATZEN ARI DIREN ORDENANTZAK (JENDAURREAN)

 

ORDENANTZA

Ez dago

 

INDARREAN DAUDEN ORDENANTZAK

 

SAILA ORDENANTZA

Garapen Iraunkorra

 
  Papera eta deribatuak erosteko jarraibidea
  Euskal Herri administrazioak eta erosketa publiko etikoa. 
   Klima Aldaketaren aurkako ordenantza
Ekonomia eta Ogasuna   
  2017ko Ordenantza fiskalen testu bateratua
Euskara   
  Legazpiko udalerrian Hizkuntza Ofizialen erabilera arautzeko Udal Ordenantza
Gizarte Zerbitzuak   
  Etxez Etxeko laguntzaren araudia
  Pertsona Nagusientzako Babespeko Apartamentuen Funtzionamendu Araudia (Meazti etxea)
  Etxebizitza partikularretan su detektatzaileak jartzeko laguntzaren araudia
Hirigintza eta zerbitzuak   
 

Aurretiazko jakinarazpenaren edo aitorpen arduratsuaren erregimenaren mende dauden jardueretako ondorengo esku hartze, kontrol eta egiaztapenerako udal ordenantza

 
  Bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzeko udal ordenanza erregulatzailea (2016 urtea)
  Ibiak arautzen dituen ordenantza
  Edifizioetako kanpoko elementuen aldaketa arautzen duen ordenantza
  Autotaxi zerbitzuaren udal erregelamendua
  Hiritartu gabeko lurzoruan udal bideak babestu, defentsa eta zaintzeko ordenantza
  Legazpin bizitegi eraikuntzetako etxabeetan eta bestelakoetan etxebizitza erabileraren ezarpena arautzeko ordenantza
 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioko Uren Ziklo Integralaren zerbitzuaren ordenantza

  Sasieta Mankomunitatea osatzen duten udalerrien esparruan etxe eta merkataritza hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza
  Legazpiko Udalerriko urbanizazio, eraikuntza eta ingurumena, paisaia eta natura babestea arautuko duen ordenantza
  Udal etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantza
   Udal Kolunbarioa arautzeko ordenantza
Idazkaritza   
 
  Udal artxiboaren erregelamendua
  Legazpiko Udalerrian Hileta edo Omenaldi Zibilak egiteko ordenantza (2009 urtekoa)
  Legazpiko Udalerrian Hileta edo Omenaldi Zibilak egiteko ordenantzaren aldaketa (2016 urtekoa)
  Harrera Zibilen Udal Erregistrorako Araudia
  Espetxe-zigorrak Legazpiko herriaren alde lan eginez ordezkatzeko barne araudia
  Praktiketarako araudia
  Ohore eta Goraipamenetarako araudi berezia
  Gardentasunari, informaziorako sarbideari eta berrerabiltzeari buruzko ordenantza
Nekazaritza   
  Hiritartu gabeko lurzoruan udal bideak babestu, defentsa eta zaintzeko ordenantza
  Arrobi herri onurako mendian larratzea erregulatzen duen Ordenantza
Orokorra   
  Udalaren dirulaguntza emateko ordenantza
  Administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arauntzen duen Ordenantza
Udaltzaingoa   
  Animaliak edukitzeari eta babesteari buruzko duen Udal Ordenantza
  Legazpiko udaleko bidaiarien hiriko garraio publikoa arautuko duen erreglamendua
  Kaleen Garbiketari buruzko Ordenantza
  Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza
  Udaletxearen atzealdeko lurpeko aparkalekuan eta udalerriko beste kale batzuetan egokitutako guneetan ibilgailuen estazionamendua mugatzeko eta antolatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen ordenantza
  Hiriko bide publikoetan erabilerak, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautzeko udal ordenantza